Projet "Lotissement Cité8" zu Schëtter

DP Schëtter wäert folgend Fro e Mëttwoch den Owend an der Gemengerotssëtzung stellen.

De Schäfferot vun der Gemeng Schëtter wëllt elo der Gesellschaft EIFELHAUS en Terrain vu 6,65 ares gratis oftrieden. D’Gemeng  krut versprach, als Kompensatioun vum Terrain, Appartementer an der Residenz ze kréien déi EIFELHAUS wäert bauen.

EIFELHAUS baut déi Residenz awer eréischt wa 50% vun de Wunnengen an där Residenz verkaaft sinn.

Wéini ass déi Konditioun vu 50 % erfëllt.

DP Schëtter mengt dass d’Konventioun déi de Schäfferot mat EIFELHAUS ënnerschriwwen huet , elo schonn en Terrain gratis ofzetrieden,  ouni ze wëssen wéini déi Konditioun vu 50 % erfëllt ass, en onberechenbare  Risiko fir d‘Gemeng duerstellt.

Si fuerdert dass d’Konventioun mat EIFELHAUS ugepasst gëtt.

Gemengerot Question écrite

Logementspolitik

En Vertrieder vun den "Schëtter Bierger" huet an der Sitzung vum 31. Januar 2018 gemengt dass eng Densité vum Logement vun ënner 74,9 Appartementer / hectare sollt akzeptabel soll sinn. D'Zuel vun 74,9 Appartementer / Hectare entsprécht der nationaler Moyenne fir d'Period vun 2004 bis 2010. DP Schëtter wéist drop hin, dass dëst eng national Moyenne ass, woubäi awer fir Schëtter eng Densitéit vun 25,1 bis 35 Appartementer / hectare fir deen Zäitraum gemooss ginn ass. 

Dofir wëll DP-Schëtter eng kloer Stellungnam vum Schäfferot iwwert déi zukünfteg Logementspolitik? Steet déi aktuell Majoritéit nach ëmmer zum Engagement vun engem moderatem Wuesstem wéi dëst vun den Bierger an der Ëmfro zur Neigestaltung vum PAG gefuerdert gouf?

Gemengerot Question écrite

Spillplaz "Um Grousbuer"

Wéini gëtt d'Spillplaz "Um Grousbuer" fir den Public opgemaach? Sollt een net envisagéieren fir Sanitärinstallatiounen op dem Site viirzegesin? Des Weideren wär et och sënnvoll fir Zougang zu Drénkwaasser ze hunn fir dass d'Léit an d'Kanner sech kënnen erfrëschen.

Gemengerot Question écrite
M D M D F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31