Crèche "Am Bongert"

Zanter November 2016 befënnt sech d'Crèche vun der Gemeng Schëtter an hirem néien  Gebai "Am Bongert". Des huet en Agrément fir en Total vun 50 Kanner (24 Kanner < 2 Joer, 26 Kanner 2-4 Joer). DP Schëtter freet no wei vill Kanner aktuell an der Crèche betreit ginn, wei vill Kanner eventuell op enger Waardelëscht agedroen sinn an wéi eng Critèren applizéiert ginn fir d'Reiefolleg vun sou enger Waardelëscht. Weder an der Schäfferotserklärung nach am "Plan pluriannuel financier" ass eng Erweiderung vun den Kapassitéiten vun der Crèche virgesinn.

Gemengerot Question écrite

Tour du Duerf - Mesuren fir den Vëlo an der Gemeng Schëtter

D'Gemeng Schëtter hat 4 Equippen um Start vun der Initiativ du "Tour du Duerf" déi insgesamt 1.527 km gefuer sinn, an domat eng CO2-Vermeidung vun 216,8 kg CO2 realiséiert hunn. Ziel vun där Initiativ ass et fir d'Léit ze sensibiliséieren fir mam Vëlo ze fueren an fir awer och d'Gemengen ze encouragéieren fir Mesuren ëmzesetzen fir den Vëlo als Verkéiersmëttel ze ënnerstëtzen. Bei eis an der Gemeng ass besonnesch d'Sécherheet vum Vëlosfuerer en groussen Problem. Dofir proposéiert DP Schëtter verschidden Mesuren : Vëlospiste laanscht Syr/Zuchschinnen fir Schraasseg mat Mënsbech/Schëtter ze verbannen, eng getrennten Spur fir d'Vëloen op den wichtegsten Stroosseverbindungen tëscht eisen Dierfer an awer och kuerzfristeg Aktiounen wei Verbesserung vun den Infrastrukturen fir d'Vëloen bei ëffentlechen Gebaier/Plazen, Organisatioun vun der Coupe scolaire, d'Préiwen vum engem "Vëlo-bus" Konzept (op Basis vum Pedibus),...

Gemengerot Question écrite

Chargy-Bornen an der Gemeng Schëtter

Am Kader vun der Elektro-Mobilitéit ass virgesinn fir all d'Gemengen bis spéitstens 2020 mat Bornen ze equipéieren fir elektresch Gefierer kennen ze lueden. Am Plang vun 2015 war d'Gemeng Schëtter als "Commune prioritaire" definéiert ginn an et ass virgesinn dass 4 Chargy-Bornen um Territoire installéiert ginn. Bis haut ass awer just eng eenzeg an Betrib geholl ginn an zwar op der Kierchplaz béi der Gemeng. Wéini an wou ginn déi aner Bornen installéiert déi nach fir eis Gemeng virgesinn sinn.

Gemengerot Question écrite
M D M D F S S
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30