Sie sind hier

Gemengerot Question écrite

Logementspolitik

En Vertrieder vun den "Schëtter Bierger" huet an der Sitzung vum 31. Januar 2018 gemengt dass eng Densité vum Logement vun ënner 74,9 Appartementer / hectare sollt akzeptabel soll sinn. D'Zuel vun 74,9 Appartementer / Hectare entsprécht der nationaler Moyenne fir d'Period vun 2004 bis 2010. DP Schëtter wéist drop hin, dass dëst eng national Moyenne ass, woubäi awer fir Schëtter eng Densitéit vun 25,1 bis 35 Appartementer / hectare fir deen Zäitraum gemooss ginn ass. 

Dofir wëll DP-Schëtter eng kloer Stellungnam vum Schäfferot iwwert déi zukünfteg Logementspolitik? Steet déi aktuell Majoritéit nach ëmmer zum Engagement vun engem moderatem Wuesstem wéi dëst vun den Bierger an der Ëmfro zur Neigestaltung vum PAG gefuerdert gouf?

Gemengerot Question écrite

Spillplaz "Um Grousbuer"

Wéini gëtt d'Spillplaz "Um Grousbuer" fir den Public opgemaach? Sollt een net envisagéieren fir Sanitärinstallatiounen op dem Site viirzegesin? Des Weideren wär et och sënnvoll fir Zougang zu Drénkwaasser ze hunn fir dass d'Léit an d'Kanner sech kënnen erfrëschen.

Gemengerot Question écrite

Informatiounspolitik vum Schäfferot

Zanter der neier Koalitioun tëscht Schëtter Bierger, LSAP an déi Gréng huet sech d'Informatiounspolitik vun der Gemeng an verschidden Beräicher staark verschlechtert:

  • Publikatioun vun den Rapport'en vun den Gemengerotssëtzungen. An der leschter Wahlperiod ënnert Féierung vun der DP goufen d'Rapport vun den Gemengerotssëtzungen ëmmer dem Gemengerot fir eventuell Kommentaren geschéckt an eréischt duerno publizéiert. Den aktuellen Schäfferot huet awer elo decidéiert Rapport'en vun den Sitzungen publizéiert ouni den Avis vum Gemengerot. Des Weideren sinn aner Rapport'en nach ëmmer net um Internet publizéiert obwuel se schonn am Gemengebuet gedréckt goufen. 
  • An der leschter Period huet den Schäfferot all Trimester en Agenda mat all den Manifestatiounen an der Gemeng publizéiert. Haut, Enn Februar 2018, hänkt nach ëmmer iwwerall den Agenda vum 4. Trimester 2017
  • Obwuel d'DP schonn en puer mol drophigewisen huet, sinn déi verschidden Gemengereglementer nach ëmmer net um Internetsite vun der Gemeng verëffentlecht.