CIGR Syrdall

Ob Ufro vun den DP-Vertrieder hat de Buergermeeschter an der Sitzung vum 25. September 2019 zougeséchert, dass an der nächster Sitzung vun Enn Oktober den Schäfferot géif am Detail zu deenen verschiddenen Rumeuren ëm den CIGR Syrdall Stellung huelen. Op der Convocatioun fir d’Sitzung vum nächste Mëttwoch, 23. Oktober 2019, ass awer kee Punkt virgesinn fir iwwert dësen Dossier ze schwätzen. Dofir hunn d’DP-Vertrieder eng schrëftlech Ufro un den Schäfferot geschéckt mat engem detailléierten Froekatalog zu deenen verschiddenen Reprochen déi am Raum stinn, den Impakt op déi finanziell Kontributioun vun der Gemeng Schëtter an d’Positioun déi d’Vertrieder vun der Schëtter Gemeng an den Gremien vum CIGR Syrdall ageholl hunn. Mir kënnen eis och nëmmen wonneren, dass grad zu dësem Zäitpunkt den Schäfferot schéngt decidéiert ze hunn fir d’Kooperatioun mam CIGR Syrdall nach weider auszebauen, duerch d’Aféieren vum engem “Service d’aide à domicile” ouni dass den Gemengerot bis elo doriwwer informéiert ginn ass oder eng deementspriechend Konventioun approuvéiert hätt. Mir verstinn och net firwat de Steierzueler elo Affekotekäschte bezuele muss fir de Schëtter Vertrieder am Comité oder am Büro vum CIGR hir perséinlech Intérêten ze vertrieden. Si setzen am héchste Gremium vum CIGR a missten do hir Rechter geltend maachen.

Gemengerot Question écrite

Gemengenaarbechter am CGDIS

Den Schäfferot huet elo decidéiert dass just nach héchstens 2 Gemengenaarbechter sech däerfen op d'Bereetschaftslëschten vum CGDIS aschreiwen. An den lëschten Joren war et ëmmer esou dass d'Gemengenaarbechter encouragéiert goufen fir sech an den fräiwëllegen Pompjeeën ze engagéieren an esou d'Sécherheet an eng beschtméiglech Betreiung an eiser Gemeng ze garantéieren. Duerch d'Grënnung vum CGDIS huet sech d'gesetzlech Basis, laut där Aarbechter sollen vun hier Aarbecht, am Kader vun Rettungsasätz an hirem CIS, fräigestallt ginn, net geännert. Dofir froen mir no firwat den Schäfferot decidéiert huet, dass des Engagementer elo net méi respektéiert ginn an soumat den CIS Niederanven-Schuttrange geschwächt gëtt.

Gemengerot Question écrite

Reamenagement vun der Kierchplaz an Bau vun engem néien Centre Culturel

D’Vertrieder vun der DP Schëtter haten am Gemengerot vum 22. Mee 2019 eng Motioun op den Ordre du jour setzen gelooss, déi zum Zil hat fir den Projet vum Reamenagement vun der Kierchplaz an vum Bau vun engem néien Centre Culturel néi ze lancéieren.

Gemengerot
M D M D F S S
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30