Sie sind hier

Gemengerot Nicolas Welsch

DP Schëtter Talk - September 2021

DP Schëtter TALK mam Nicolas WELSCH a Caterina SPINELLI produzéiert vum 7A Productions by Daniel Siebenaller

SCHËTTER DP TALK , eng nei Plattform fir Iech iwwert d’politesch Aktualitéit an der Gemeng ze informéieren.

Gemengerot

Schëtter Demokrat Dezember 2020

Schëtter Demokrat - Dezember 2020

Français

Deutsch 

 

Gemengerot

Live Stream Gemengerotssitzung vum 30. September 2020

Den 30. September 2020 ass d'Gemengerotssitzung déi éischte Kéier iwwert Livestream op Youtube iwwerdroen gin. 

DP Schëtter huet Iech an dësem Dokument déi verschidden Punkten vum Ordre du jour zesummegeschnidden.

Lauschtert bis eran an wann der Froen hutt, kennt der eis gären kontaktéieren.

Gemengerot

Plan d'action Mobilité douce

Am Kader vum Gemengerot vum 30. September 2020, an an der Suite vun der "Semaine de la mobilité douce" hunn DP-Vertrieder eng Motioun op den Ordre du jour setzen gelooss fir den Schäfferot ze beoptragen en Aktiounsplang am Kader vun der doucer Mobilitéit ze erstellen. Et gëtt ëmmer erëm vun verschidden Initiativen geschwat, sief et en Couloir fir den Foussgänger an den Vëlo op der Haaptstrooss, sief et fir en Vëloswee laanscht d'Syr, ouni awer dass et kloer ass an wei eng Richtung et soll weider goen. Dofir fuerderen mir en kloert Konzept wou definéiert ass op wei engen Axen Couloir'en fir déi "douce Mobilitéit" virgesinn gin an dass des Projet'en och aktiv virugedriwwen gin an den Gemengerot an eis BiergerInnen och informéiert gi iwwert d'Entwécklung an dësem Dossier. Eng attraktiv Ubannung vun eiser Gemeng un e modernt Mobilitéitskonzept mat der néideger Sécherheet fir eis BiergerInnen muss eng Prioritéit vum Schäfferot gin.

Gemengerot Question écrite

CIGR Syrdall

Ob Ufro vun den DP-Vertrieder hat de Buergermeeschter an der Sitzung vum 25. September 2019 zougeséchert, dass an der nächster Sitzung vun Enn Oktober den Schäfferot géif am Detail zu deenen verschiddenen Rumeuren ëm den CIGR Syrdall Stellung huelen. Op der Convocatioun fir d’Sitzung vum nächste Mëttwoch, 23. Oktober 2019, ass awer kee Punkt virgesinn fir iwwert dësen Dossier ze schwätzen. Dofir hunn d’DP-Vertrieder eng schrëftlech Ufro un den Schäfferot geschéckt mat engem detailléierten Froekatalog zu deenen verschiddenen Reprochen déi am Raum stinn, den Impakt op déi finanziell Kontributioun vun der Gemeng Schëtter an d’Positioun déi d’Vertrieder vun der Schëtter Gemeng an den Gremien vum CIGR Syrdall ageholl hunn. Mir kënnen eis och nëmmen wonneren, dass grad zu dësem Zäitpunkt den Schäfferot schéngt decidéiert ze hunn fir d’Kooperatioun mam CIGR Syrdall nach weider auszebauen, duerch d’Aféieren vum engem “Service d’aide à domicile” ouni dass den Gemengerot bis elo doriwwer informéiert ginn ass oder eng deementspriechend Konventioun approuvéiert hätt. Mir verstinn och net firwat de Steierzueler elo Affekotekäschte bezuele muss fir de Schëtter Vertrieder am Comité oder am Büro vum CIGR hir perséinlech Intérêten ze vertrieden. Si setzen am héchste Gremium vum CIGR a missten do hir Rechter geltend maachen.

Gemengerot Question écrite

Gemengenaarbechter am CGDIS

Den Schäfferot huet elo decidéiert dass just nach héchstens 2 Gemengenaarbechter sech däerfen op d'Bereetschaftslëschten vum CGDIS aschreiwen. An den lëschten Joren war et ëmmer esou dass d'Gemengenaarbechter encouragéiert goufen fir sech an den fräiwëllegen Pompjeeën ze engagéieren an esou d'Sécherheet an eng beschtméiglech Betreiung an eiser Gemeng ze garantéieren. Duerch d'Grënnung vum CGDIS huet sech d'gesetzlech Basis, laut där Aarbechter sollen vun hier Aarbecht, am Kader vun Rettungsasätz an hirem CIS, fräigestallt ginn, net geännert. Dofir froen mir no firwat den Schäfferot decidéiert huet, dass des Engagementer elo net méi respektéiert ginn an soumat den CIS Niederanven-Schuttrange geschwächt gëtt.

Gemengerot Question écrite

Informationspolitik vum Schäfferot

D'Vertrieder vun der DP-Fraktioun sinn elo schonn fir déi 3. Kéier, innerhalb vun deenen 18 Méint zanter den Gemengewahlen, beim Schäfferot intervenéiert fir drop opmierksam ze maachen, dass d'Berichter vun den Gemengerotssitzungen net publizéiert ginn. Et war ëmmer Traditioun, dass den detailléierten Bericht vun enger Sitzung ëmmer virun der nächster Sitzung um Internetsite publizéiert ass. Beim aktuellen Schäfferot ginn et awer deelweis Retard vun 3-4 Sitzungen, also wou iwwert Méint keen detailléierten Rapport publizéiert gëtt. Hei feelt ganz kloer de Wëllen fir eng transparent Informatiounspolitik ze bedreiwen, bei där och d'Meenung vun den Oppositiounsparteien berécksiichtegt gëtt.

Gemengerot Question écrite

Schëtter Hop on Hop off

Den Schäfferot hat am Juni 2018 annoncéiert, dass d'Gemeng eng gratis Navette, den "Schëtter Hop on Hop off" organiséiert. Des Navette fiert an der Mëttesstonn 8 x en Tour, mat engem groussen Bus, tëscht der Aktivitéitszone, Mënsbech, Schëtter, Al-Schëtter an Iwwersiren. Dësen Service huet d'Gemeng fir 2018 en Montant vun bal 13.000 EUR kascht an fir 2019 rechent den Schäfferot mat engem Käschtepunkt vun 24.000 EUR. Pro Mount benotzen an der Moyenne awer just 50-60 Léit dësen Service, wat manner wei 3 Persounen pro Mëttesstonn sinn! DP Schëtter ass der Meenung, dass dësen Projet souwuel aus ekonomescher wei aus ökologescher Siicht net ze droen ass. Mir sinn der Meenung, dass den SYRI, eisen kommunalen, elektresch ugedriwwenen Ruffbus fir bis zu 8 Léit, hei déi besser Léisung ass an dass een éischter misst an Zukunft driwwer nodenken fir dësen weider ze promouvéieren an eventuell auszebauen.

Gemengerot Question écrite

Ausbau vum Recyclingcenter

An den Gemengerotssitzungen vum 28. November 2018 an vum 27. Februar 2019 haaten mir als DP-Fraktioun, duerch verschidden schrëftlech Ufroen, nogefroot wou den Projet vum Néi/Ausbau vum Recyclingcenter zu Mënsbech drun ass.

Gemengerot Question écrite

Informatiounen zum PAG

Déi offiziell Prozedur fir den neien PAG  ass säit dem 19. November 2018 ugelaf an d’Léit hunn just bis den 19. Dezember 2018 fir hier Observatiounen an Reklamatioune beim Schäfferot anzereechen. DP Schëtter bedauert dass  nach ëmmer keng Informatiounen iwwert den neien PAG, respektiv keng Informatioun iwwert déi obligatoresch Informatiounsversammlung den Bierger vun eiser Gemeng per Post matgedeelt gouf. Des Informatiounsversammlung fënnt Dënschdes, den 27. November 2018 am Centre culturel um Campus “An der Dällt” statt.

Obwuel DP Schëtter schonn an der Sitzung vum 7. November 2018, souwéi och schrëftlech, beim Schäfferot intervenéiert ass fir sécherzestellen, dass d’Léit aus eiser Gemeng adequat an zäitno iwwert dëse wichtege Projet informéiert ginn waarden mir nach ëmmer op Informatiounen oder op eng Stellungnam vum Schäfferot zu verschidden Punkten vum néien PAG. Dofir hunn mir elo eng schrëftlech Ufro fir den nächsten Gemengerot, deen Mëttwoch den 28.11.18 stattfënnt, gestallt fir endlech Erklärungen ze kréien.

Gemengerot Question écrite

Crèche "Am Bongert"

Zanter November 2016 befënnt sech d'Crèche vun der Gemeng Schëtter an hirem néien  Gebai "Am Bongert". Des huet en Agrément fir en Total vun 50 Kanner (24 Kanner < 2 Joer, 26 Kanner 2-4 Joer). DP Schëtter freet no wei vill Kanner aktuell an der Crèche betreit ginn, wei vill Kanner eventuell op enger Waardelëscht agedroen sinn an wéi eng Critèren applizéiert ginn fir d'Reiefolleg vun sou enger Waardelëscht. Weder an der Schäfferotserklärung nach am "Plan pluriannuel financier" ass eng Erweiderung vun den Kapassitéiten vun der Crèche virgesinn.

Gemengerot Question écrite

Tour du Duerf - Mesuren fir den Vëlo an der Gemeng Schëtter

D'Gemeng Schëtter hat 4 Equippen um Start vun der Initiativ du "Tour du Duerf" déi insgesamt 1.527 km gefuer sinn, an domat eng CO2-Vermeidung vun 216,8 kg CO2 realiséiert hunn. Ziel vun där Initiativ ass et fir d'Léit ze sensibiliséieren fir mam Vëlo ze fueren an fir awer och d'Gemengen ze encouragéieren fir Mesuren ëmzesetzen fir den Vëlo als Verkéiersmëttel ze ënnerstëtzen. Bei eis an der Gemeng ass besonnesch d'Sécherheet vum Vëlosfuerer en groussen Problem. Dofir proposéiert DP Schëtter verschidden Mesuren : Vëlospiste laanscht Syr/Zuchschinnen fir Schraasseg mat Mënsbech/Schëtter ze verbannen, eng getrennten Spur fir d'Vëloen op den wichtegsten Stroosseverbindungen tëscht eisen Dierfer an awer och kuerzfristeg Aktiounen wei Verbesserung vun den Infrastrukturen fir d'Vëloen bei ëffentlechen Gebaier/Plazen, Organisatioun vun der Coupe scolaire, d'Préiwen vum engem "Vëlo-bus" Konzept (op Basis vum Pedibus),...

Gemengerot Question écrite

Chargy-Bornen an der Gemeng Schëtter

Am Kader vun der Elektro-Mobilitéit ass virgesinn fir all d'Gemengen bis spéitstens 2020 mat Bornen ze equipéieren fir elektresch Gefierer kennen ze lueden. Am Plang vun 2015 war d'Gemeng Schëtter als "Commune prioritaire" definéiert ginn an et ass virgesinn dass 4 Chargy-Bornen um Territoire installéiert ginn. Bis haut ass awer just eng eenzeg an Betrib geholl ginn an zwar op der Kierchplaz béi der Gemeng. Wéini an wou ginn déi aner Bornen installéiert déi nach fir eis Gemeng virgesinn sinn.

Gemengerot Question écrite

Réaménagement vun der Rue du Village zu Aal-Schëtter

Den fréieren Schäfferot hat den Projet vun der Neigestaltung vun der "Rue du village" zu Aal-Schëtter lancéiert an en hat och schonn am Summer 2017 eng éischt Informatiounsversammlung mat den Awunner vun Aal-Schëtter organiséiert fir den Projet virzestellen. Obwuel am Budget 2018 en Montant vun 560.000 EUR virgesinn ass, gëtt et bis haut awer keng konkret Informatiounen wou deen Projet drun ass an wéini déi definitiv Pläng presentéiert ginn, respektiv d'Aarbechten kënnen ufänken fir d'Liewensqualitéit vun den Awunner ze verbesseren.

Gemengerot

Transport scolaire Geesseknäppchen - Horaire

DP Schëtter begréisst et dass déi laangjäreg Fuerderung fir eng direkt Verbindung vun Schëtter op den Campus Geesseknäppchen ab der Schoulrentrée 2018/2019 ëmgesat gëtt. Dëst mëscht et vill méi attraktiv fir d'Schüler aus eiser Gemeng fir sech an een vun den Lycée'en um Campus Geesseknäppchen anzeschreiwen an offréiert hinnen weider Méiglechkeeten nieft dem Campus Lampertsbierg an dem Lënster Lycée. DP Schëtter huet sech fir des direkt Verbindung souwuel an dem Gemengerot (25. Abrëll 2018) agesat, wei awer och direkt mat engem Bréif bei den zoustännegen Ministèren. 

Gemengerot Question écrite

Verkéierssécherheet an Schoultransport

DP Schëtter proposéiert fir nei Mesuren ze developpéieren fir d'Sécherheet op eisen Stroossen ze verbesseren, besonnesch fir d'respektéieren vun den Zebrasträifen awer och fir d'Limitatioun vun der Vitesse.

Mir froen och no wou den Projet vun den "Pedibus"-Lignen an vun der "30er Zone" virum Campus scolaire drun ass.

Des weideren froen mer nach mol no wou den Dossier vum Schoultransport fir op den Campus Geesseknäppchen drun ass?

Gemengerot Question écrite

Gemengenatelier'en an Spillplaz Grousbuer

An der Gemengerotssitzung vum 6. Dezember 2017 ass decidéiert ginn fir eng zousätzlech Hal ze lounen fir d'Gemengenmaterial ze stockéieren. Op DP-Ufro hat sech den Schäfferot engagéiert fir eng Bestandsopnam vum Material an enger aner gelounter Hal ze maachen an ze préiwen ob des Hal weider gebraucht gëtt oder ob deen Loyer kann agespuert ginn. Wat war d'Resultat vun där Analyse an wat ass zënter deem ënnerholl ginn?

An der Gemengerotssitzung vum 28. Februar 2018 hat DP proposéiert fir d'Spillplaz um Grousbuer duerch Sanitärinstallatiounen an engem Drénkwaasseruschloss ze ergänzen. Den Schäfferot hat matgedeelt, dass dat an der Planung wier. Wou sinn mer an deem Dossier drun?

Gemengerot Question écrite

Offallkonzept nom Verursacherprinzip

An der Schäfferotserklärung war ugekënnegt ginn dass en néit Taxereglement soll ausgeschafft ginn fir dem Verursacherprinzip Rechnung ze droen an dat op Basis vun der Verweiung vun den Dreckskëschten. Wou ass den Schäfferot mat dësem Projet drun an wei ass den Planning fir d'Aféierung vum néien Taxenreglement. DP Schëtter wéist drop hin, dass héi och Mesuren fir Appartementshaiser virgesinn mussen ginn, wou et och well interessant Konzepter ginn fir dem Verursacherprinzip Rechnung ze droen.

Gemengerot Question écrite

CIPA Gréngewald

Gemengerot 30.05.18 - DP Schëtter freet no - CIPA Gréngewald

Wei vill Plazen sinn aktuell fir d'Awunner vun Schëtter am CIPA Gréngewald zu Nidderaanwen reservéiert? Wei vill Léit aus eiser Gemeng sinn aktuell op der Waardelëscht fir en Zëmmer ze kréien? Wéi ass den aktuellen Stand zu engem Ausbau vum CIPA Gréngewald? DP Schëtter freet sech op een net sollt Demarchen beim zoustännegen Ministère an d'Wee leeden fir eventuell en zousätzlechen CIPA oder en Fleegeheem an der Gemeng Schëtter oder an der Géigend zesummen mat eisen Nopeschgemengen ze plangen.

Gemengerot Question écrite

Nuit du sport - Mixed Martial Arts

DP Schëtter kontestéiert den Choix fir op der Nuit du Sport bei eis an der Gemeng en groussen Deel vun den Indooraktivitéiten fir Mixed Martial Arts ze reservéieren. Dëst ass eng immens brutal Form vun Kampfsportaarten, wou souguer de Conseil de l'Europe explizit dorophigewisen dass d'Memberstaaten MMA-Kampf-Veranstaltungen net autoriséieren sollen. D'Fédération luxembourgeoise des Mixed Martial Arts ass och weder vum Sportministere, nach vum COSL an der FLAM unerkannt. Nuit du Sport gëtt vill vun Kanner an Jugendlecher besicht an do ass et net akzeptabel fir esou eng aggressiv an kontestéiert Kampfsportaart ze promouvéieren.

Gemengerot Question écrite

Berichte der Gemeinderatssitzungen

Obwohl die DP-Fraktion den Schöffenrat bereits mehrfach auf die nicht vollständige Präsentation des Internetauftritts der Gemeinde, insbesonders in Bezug auf die Berichte der Gemeinderatssitzungen, fehlen noch immer mehrere Berichte auf der Internetseite. Des Weiteren wurden die Berichte der zwei letzten Sitzungen noch immer nicht den Gemeinderäten zur Korrektur vorgelegt, geschweige denn veröffentlicht.

Gemengerot Question écrite

POST Niederanven

Das POSTbüro in Niederanven wurde, aufgrund der Nähe, der verfügbaren Parkplätze und der angrenzen Geschäfte, auch regelmässig von den Einwohnern aus Schüttringen genutzt. Daher fordert die DP Schëtter dass der Schöffenrat die Bemühungen der Gemeinde Niederanven zu einer Wiedereröffnung des POSTbüros unterstützt.

Gemengerot

Schoultransport "Geesseknäppchen" - Update

Am Gemengerot vum 25. Abrëll 2018, gouf op Ufro vun der DP d'Thema vun enger direkter Busverbindung vun Schëtter op den "Geesseknäppchen" diskutéiert. Den aktuellen Schäfferot huet op déi verschidden Initiativen vun betraffenen Elteren an vum fréieren Schäfferot ënnert dem Buergermeeschter Jemp Kauffmann an den lëschten Joren higewisen. Den Schäfferot huet elo eng Entrevue beim zoustännegen Ministère ugefrot fir d'Uleies fir eng Verbindung op den "Geesseknäppchen" nach emol ze ënnersträichen. Fir dës Initiativ ze ënnerstëtzen, huet DP Schëtter och nach emol an engem Bréif un den Minister Bausch ënnerstrach, dass dës laangjäreg Fuerderung endlech misst ëmgesat ginn an dass mir all Initiativ vum aktuellen Schäfferot an dësem Sënn och weiderhin wäerten ënnerstëtzen.