Sie sind hier

CIPA Gréngewald

Gemengerot Question écrite

Gemengerot 30.05.18 - DP Schëtter freet no - CIPA Gréngewald

Wei vill Plazen sinn aktuell fir d'Awunner vun Schëtter am CIPA Gréngewald zu Nidderaanwen reservéiert? Wei vill Léit aus eiser Gemeng sinn aktuell op der Waardelëscht fir en Zëmmer ze kréien? Wéi ass den aktuellen Stand zu engem Ausbau vum CIPA Gréngewald? DP Schëtter freet sech op een net sollt Demarchen beim zoustännegen Ministère an d'Wee leeden fir eventuell en zousätzlechen CIPA oder en Fleegeheem an der Gemeng Schëtter oder an der Géigend zesummen mat eisen Nopeschgemengen ze plangen.