Sie sind hier

Foussgänger- a Vëloswee Iwwersiren an Al-Schëtter

Gemengerot Question écrite

Wou sinn mer drun fir dat lëscht Stéck vum Foussgänger- a Vëloswee tëscht Iwwersiren an Al-Schëtter fäerdeg ze stellen. Deen néidegen Budget ass schon an der Gemengerotssitzung vum 12.07.2017 gestëmmt ginn, mee bis haut ass nach ëmmer näischt geschitt. Fir d'Sécherheet vun den Foussgänger- an Vëlosfuerer ze garantéieren, misst dësen Projet eng absolut Prioritéit vum Schäfferot sinn.