Sie sind hier

Gemengenaarbechter am CGDIS

Gemengerot Question écrite

Den Schäfferot huet elo decidéiert dass just nach héchstens 2 Gemengenaarbechter sech däerfen op d'Bereetschaftslëschten vum CGDIS aschreiwen. An den lëschten Joren war et ëmmer esou dass d'Gemengenaarbechter encouragéiert goufen fir sech an den fräiwëllegen Pompjeeën ze engagéieren an esou d'Sécherheet an eng beschtméiglech Betreiung an eiser Gemeng ze garantéieren. Duerch d'Grënnung vum CGDIS huet sech d'gesetzlech Basis, laut där Aarbechter sollen vun hier Aarbecht, am Kader vun Rettungsasätz an hirem CIS, fräigestallt ginn, net geännert. Dofir froen mir no firwat den Schäfferot decidéiert huet, dass des Engagementer elo net méi respektéiert ginn an soumat den CIS Niederanven-Schuttrange geschwächt gëtt.