Sie sind hier

Offallkonzept nom Verursacherprinzip

Gemengerot Question écrite

An der Schäfferotserklärung war ugekënnegt ginn dass en néit Taxereglement soll ausgeschafft ginn fir dem Verursacherprinzip Rechnung ze droen an dat op Basis vun der Verweiung vun den Dreckskëschten. Wou ass den Schäfferot mat dësem Projet drun an wei ass den Planning fir d'Aféierung vum néien Taxenreglement. DP Schëtter wéist drop hin, dass héi och Mesuren fir Appartementshaiser virgesinn mussen ginn, wou et och well interessant Konzepter ginn fir dem Verursacherprinzip Rechnung ze droen.