Sie sind hier

Schëtter Hop on Hop off

Gemengerot Question écrite

Den Schäfferot hat am Juni 2018 annoncéiert, dass d'Gemeng eng gratis Navette, den "Schëtter Hop on Hop off" organiséiert. Des Navette fiert an der Mëttesstonn 8 x en Tour, mat engem groussen Bus, tëscht der Aktivitéitszone, Mënsbech, Schëtter, Al-Schëtter an Iwwersiren. Dësen Service huet d'Gemeng fir 2018 en Montant vun bal 13.000 EUR kascht an fir 2019 rechent den Schäfferot mat engem Käschtepunkt vun 24.000 EUR. Pro Mount benotzen an der Moyenne awer just 50-60 Léit dësen Service, wat manner wei 3 Persounen pro Mëttesstonn sinn! DP Schëtter ass der Meenung, dass dësen Projet souwuel aus ekonomescher wei aus ökologescher Siicht net ze droen ass. Mir sinn der Meenung, dass den SYRI, eisen kommunalen, elektresch ugedriwwenen Ruffbus fir bis zu 8 Léit, hei déi besser Léisung ass an dass een éischter misst an Zukunft driwwer nodenken fir dësen weider ze promouvéieren an eventuell auszebauen.