Sie sind hier

Tour du Duerf - Mesuren fir den Vëlo an der Gemeng Schëtter

Gemengerot Question écrite

D'Gemeng Schëtter hat 4 Equippen um Start vun der Initiativ du "Tour du Duerf" déi insgesamt 1.527 km gefuer sinn, an domat eng CO2-Vermeidung vun 216,8 kg CO2 realiséiert hunn. Ziel vun där Initiativ ass et fir d'Léit ze sensibiliséieren fir mam Vëlo ze fueren an fir awer och d'Gemengen ze encouragéieren fir Mesuren ëmzesetzen fir den Vëlo als Verkéiersmëttel ze ënnerstëtzen. Bei eis an der Gemeng ass besonnesch d'Sécherheet vum Vëlosfuerer en groussen Problem. Dofir proposéiert DP Schëtter verschidden Mesuren : Vëlospiste laanscht Syr/Zuchschinnen fir Schraasseg mat Mënsbech/Schëtter ze verbannen, eng getrennten Spur fir d'Vëloen op den wichtegsten Stroosseverbindungen tëscht eisen Dierfer an awer och kuerzfristeg Aktiounen wei Verbesserung vun den Infrastrukturen fir d'Vëloen bei ëffentlechen Gebaier/Plazen, Organisatioun vun der Coupe scolaire, préiwen vum engem "Vëlo-bus" Konzept (op Basis vum Pedibus),...